Koehler round toilet.

 

19” W x 25” D x 28” H (seat 14” H)

 

Pickup 

W120 Kohler Round Toilet

$43.25Price